Sản phẩm


Thi Công Giấy Dán Tường

thi công giấy dán tường tphcm

Bài viết mới


Logo Các Hãng Sản Xuất

Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com
Giấy dán tường Đức Anh | NoiThatGiayDanTuong.com


Hướng dẫn tháng hành động vì trẻ em 2013

Văn bản hướng dẫn tháng hành động vì trẻ em 2013Hướng dẫn tháng hành động vì trẻ em 2013TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/HD-LĐLĐ Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2013
   
 HƯỚNG DẪN
Hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em
và hưởng ứng 
Năm Gia đình Việt Nam năm 2013
 
 Căn cứ Công văn số 251/TTg-KGVX, ngày 19/2/2013 của Thủ Tướng Chính phủ về việc lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam; Thực hiện Hướng dẫn số 422/ HD-TLĐ, ngày 28/2/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn hoạt động Năm Gia đình Việt Nam 2013, LĐLĐ thành phố hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em (1/6-30/6/2013) và hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 trong CNVCLĐ qua các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn về ý nghĩa của Năm Gia đình Việt Nam 2013 với chủ đề “Kết nối yêu thương” để góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giáo dục những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, nêu gương người tốt, việc tốt; 
3. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình CNVCLĐ “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tạo cơ hội ưu tiên tổ chức công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình CNVCLĐ và trẻ em đối với thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Tôn vinh, biểu dương, nhân điển hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, thành đạt, trẻ em vượt khó học giỏi, tham gia tốt mọi hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.
4. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam cần được triển khai đồng bộ, đều khắp, kết hợp giữa tuyên truyền giáo dục với việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì trẻ em, phát huy tính sáng tạo và chủ động của cơ sở trên tinh thần tiết kiệm, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG
1. Hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 629-QĐ, ngày 29 tháng 5 năm 2012).
- Tăng cường công tác tuyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò và truyền thống của gia đìnhViệt Nam và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; Tuyên truyền về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình; kỹ năng sống; Tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực Gia đình; Luật Bình đẳng giới…
- Tùy theo điệu kiện của ngành, địa phương, đơn vị tổ chức hội thảo, hội thi về gia đình, tôn vinh biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, nhân rộng những mô hình nam giới chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, gắn với các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. 
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phối hợp với hội phụ nữ đồng cấp triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo dức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (giai đoạn 2010-2015).
- Thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình … đối với gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong dịp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
2. Hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 với chủ đề “Kết nối yêu thương”, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu.
- Tăng cường công tác tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền theo chủ đề, các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em.
- Phối hợp với chính quyền, chuyên môn lựa chọn tổ chức các hoạt động thiết thực như: gặp mặt, tuyên dương và động viên khen thưởng con CNVCLĐ có thành tích học tập tốt năm 2012-2013; tổ chức trao học bổng trẻ em nghèo vượt khó, tặng quà trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trại hè ... cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè và Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Tích cực vận động sự giúp đỡ, ủng hộ tài trợ của các tổ chức cá nhân tại địa phương, ngành, đơn vị nhằm duy trì và phát triển Quỹ vì trẻ em, quỹ khuyến học, khuyến tài ... trong các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp.
*  Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2013
*  Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2013: “Kết nối yêu thương”
* Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Hãy dành cho trẻ em những sân chơi an toàn, lành mạnh
- Đừng để gánh nặng đè lên đôi vai trẻ 
- Hãy cho trẻ em một ngôi nhà bình yên, hạnh phúc
- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng
- Không sao nhãng, ngược đãi, bạo lực, xâm hại trẻ em
- Trẻ em phải được sống trong tình yêu thương 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. LĐLĐ thành phố
- Tổ chức chương trình giao lưu “Vươn lên từ mái ấm Công đoàn” và trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi (có kế hoạch riêng)
- Thăm tặng quà con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng, sửa chữa Mái ấm công đoàn.
- Tổ chức truyền thông về chính sách lao động nữ và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại 04 doanh nghiệp được lựa chọn điều chuyển cabin.
 2. Các cấp công đoàn trực thuộc
Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ thành phố, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động của cấp mình, tranh thủ các nguồn hỗ trợ và phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng triển khai tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam đạt yêu cầu đề ra.
Năm Gia đình Việt Nam 2013 là điểm mốc quan trọng thúc đẩy công tác xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy đề nghị các cấp Công đoàn nghiêm triển khai thực hiện, báo cáo kết quả hoạt động về LĐLĐ thành phố (quan Ban Tuyên giáo – Nữ công hoặc Email:minhtuancddn@gmail.com) chậm nhất đến hết ngày 20/6 để tổng hợp báo cáo về Công đoàn cấp trên theo quy định. 
 
Nơi nhận:    
- Ban Nữ công TLĐ;  
- Hội LHPNTP;
- Các cấp CĐ;
- Lưu VT, TG-NC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Lê Quốc Linh

Giấy dán tường trẻ em 2013


Các tin mới hơn


Các tin cũ hơn

Hotline


Zalo, Viber
0934.8888.67
(Mr.Đức)
TPHCM

0988.4444.05

028.3960.5152


Video


Hình Ảnh Đẹp


Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh
Giấy dán tường Đức Anh

Khuyến Mãi

Công Ty Giấy Dán Tường Đức Anh - TPHCM

Liên kết website

Đến những website
hàng đầu thế giới


Thiết kế bởi Thiết Kế Web Số