Giấy dán tường Hàn Quốc Plenus III 2684-7

Tiếp nối thành công Plenus III, giấy dán tường chấm bi màu đỏ

Giấy dán tường Hàn Quốc Plenus III 2684-6

Tiếp nối thành công Plenus III, giấy dán tường chấm bi màu vàng cam

Giấy dán tường Hàn Quốc Plenus III 2684-5

Tiếp nối thành công Plenus III, giấy dán tường chấm bi màu xanh lá cây

Giấy dán tường Hàn Quốc Plenus III 2684-4

Tiếp nối thành công Plenus III, giấy dán tường chấm bi màu xanh

Giấy dán tường Hàn Quốc Plenus III 2684-3

Tiếp nối thành công Plenus III, giấy dán tường chấm bi màu xanh

Giấy dán tường Hàn Quốc Plenus III 2684-2

Tiếp nối thành công Plenus III, giấy dán tường chấm bi màu hồng

Giấy dán tường Hàn Quốc Plenus III 2684-1

Tiếp nối thành công Plenus III, giấy dán tường chấm bi màu vàng