009 - Tranh dán tường chim công, hai con công màu xanh láy cây đẹp

Tranh thêu chim công là biểu tượng của đức hạnh và khát vọng vươn đến chân – thiện – mỹ.Người biết thưởng thức vẻ đẹp của chim công là sở hữu tinh sự tế sâu sắc