63031 - Giấy dán tường dạng lưới 3D màu vàng cam nhạt

Giấy dán tường 3D, giấy dán tường giả đá, giả gỗ, lập thể, trơn, gân trơn

27082 - Giấy dán tường các đường kẻ 3D màu vàng

Giấy dán tường 3D, giấy dán tường giả đá, giả gỗ, lập thể, trơn, gân trơn

63101 - Giấy dán tường dạng trơn gân nhỏ màu xám nhạt

Giấy dán tường 3D, giấy dán tường giả đá, giả gỗ, lập thể, trơn, gân trơn